Ürünler

TRAFO YAĞI

Yüksek derecede rafine edilmiş naftenik esaslı mineral yağ ve üstün nitelikli katıklarla formüle edilmiş üstün performanslı bir transformatör yağıdır.

Transformatör, devre kesiciler ve yağlı şalterlerde izolasyon yağı olarak kullanılır.

  • Oksidasyona karşı yüksek direnç gösterir.
  • Yüksek soğutma özelliğine sahiptir.
  • Elektrik sistemlerinde kullanılan tüm malzemeler ile uyumludur.
  • Dielektrik kuvveti ve ısı transfer özelliği yüksektir.
  • Düşük donma noktasına sahiptir.
  • Yüksek kaliteli ısıya dirençli bir yağdır.

ASTM D 3487 Type II ve TEK şartnamelerini karşılar.

Fiziksel Özellik

Değer

Yoğunluk, g/cm3, 15°C

0,880

 Kin. Viskozite, cSt, 40°C’de

9,3

 Kin. Viskozite, cSt, 100°C’de

2,2

Akma Noktası, °C, max.

-42

Parlama Noktası,°C, min

150

Nötralizasyon Sayısı, mg KOH/g

0,05

 

      *  Tabloda verilen değerler tipik olup, üretimden üretime farklılık gösterebilir.