İnsan Kaynakları

İK POLİTİKAMIZ

Endoil, şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde kendisini başarıya taşıyan ana güçlerden birinin çalışanları olduğu inancındadır. Çalışanların gelişimine katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla; motivasyon ve iş tatminini sağlayarak verimlilik ve hizmet kalitesinin arttışını sağlamaktadır.

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME

Şirket hedefleri doğrultusunda, personel ihtiyaçlarını ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları biraraya getirmek üzere işe alım süreçleri işletilmektedir. Bu doğrultuda açık pozisyonlar için doğru kişileri bulup doğru işe yerleştirmek en büyük hedeflerinden biridir.

Yeni istihdamlarda adayların başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri uygun bulunan adaylar ilgili departman yöneticileri tarafından mülakata alınır. Mülakatı olumlu olan adaylara iş teklifi yapılır.

ORYANTASYON SÜRECİ

Endoil'de işe yerleştirilen personel, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması, şirket politikaları, şirketin organizasyonel yapısı, üretim-hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşullarının anlatılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler. Bu süreç yeni çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

EĞİTİM

Endoil'in sürekli gelişmesine ve kurumsal açıdan büyümesine katkı sağlayacak eğitim/gelişim planları hazırlamak ve yönetmek İK politikasının temelini oluşturur. Meslek eğitimleriyle; çalışanların yetkinlikleri arttırılarak firmanın ihtiyaçları doğrultusunda her bölümde uzman kişilerin yetişmesi sağlanmaktadır.

KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer yönetiminde amaç; çalışanların üstllendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini arttırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir.

Performans Değerlendirme ve Geliştirme sonuçları doğrultusunda çalışanlara; fark yaratan davranışları, başarılı sonuçlarına göre terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.

SOSYAL FAALİYETLER

Endoil, çalışanlar arasında etkili iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenler, büyük bir aile olduğunun bilincini oluşturur.